ลูกทุกคนควรทำ คาถาบูชาพ่อแม่ สวดทุกวันช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า มีแต่ความเจริญ

พ่อแม่ คือ สิ่งแรกที่เราพอเจอ ตั้งแต่ลืมตามาดูโลก ไม่ว่าเราจะโตมากเท่าไหร่ก็ตาม ในสายตา พ่อแม่ ลูกก็ยังคงเป็นเด็กเสมอ เมื่อยามเราเจ็บป่วย พ่อแม่ก็คอยดูแลด้วยความอบอุ่น ไม่ห่าง การตอบแทนท่านบ้างก็ถือเป็นเรื่องที่ควรทำ แต่จะให้รอถึงวันเกิดท่านมาถึง วันปีใหม่ หรือสงกรานต์ที วันที่เรารอแต่ละรอบนั้น นาน กว่าจะมาถึง แต่ถ้าเราอยากมอบอะไรให้ท่านก่อน…

 

นอกจากการนำพวงมาลัย และรดน้ำขอขมาแล้ว ก็ยังมีการสวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน โดยอานิสงค์ที่สวดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข

 

คาถาที่ 1

อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการบูชา อันพ ร ะบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลู กมา ทั้งการศึกษา และอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุ กข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใด ที่ได้เลี้ยงมา พ ร ะคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธารา และแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้ รักษาอันพร ะบิดรมารดา ของข้า เทอญ

คาถาที่ 2

มัยหัง มาตาปิตูนัง วะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

คาถาที่ 3

อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวก ก็ทำพิธีขออโหสิกรรม ต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำ โรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโทษใด ความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้า พลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกร ร ม ให้ด้วย” หลังจากนั้น ราดน้ำรดมือ รดเท้า

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยแก่ผู้อ่าน ให้นำไปปฏิบัติตาม อย่าลืมส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย